اکسید آلومینیوم سفید (White Fused Alumina) یا آلومینای سفید خالص ترین نوع آلومینای فیوزد می باشد. اکسید سدیم مهمترین ناخالصی این نوع آلومینا به شمار می رود. پودر اکسید آلومینیوم (Al2O3) به رنگ سفید و بسیار ترد و شکننده است.
آلومینیوم اکسید سفید در چرخ های ساینده با بایندر شیشه ای و سندبلاست کاربرد دارد. همچنین برای سایش آلیاژها و فولادهای عملیات حرارتی استفاده می شود. عمده مصرف آلومینای ذوبی سفید در صنایع دیرگداز می باشد.

 • اکسید آلومینیوم سفید چین (WFA)

  اکسید آلومینیوم سفید چین (WFA)

  • شکل دانه : زاویه دار
  • دانه بندی موجود (مش) : 220 - 16
  • وزن مخصوص (g/cm3) : 3.63
  • چگالی ظاهری (g/cm3) : -
  • سختی (kN/mm2) : 2150
  • دمای ذوب (C°) : -
  • درجه خلوص (%) : > 99.2
  • پاکت کاغذی (kg) : 25
  • پالت چوبی (ton) : 1

  هر پالت شامل 40 پاکت کاغذی 25 کیلویی

 • اکسید آلومینیوم سفید مجارستان (EK)

  اکسید آلومینیوم سفید مجارستان (EK)

  • شکل دانه : زاویه دار
  • دانه بندی موجود (مش) : 220 - 16
  • وزن مخصوص (g/cm3) : 3.98
  • چگالی ظاهری (g/cm3) : 3.87
  • سختی (kN/mm2) : 2050
  • دمای ذوب (C°) : 2040
  • درجه خلوص (%) : 99.6
  • پاکت کاغذی (kg) : 25
  • پالت چوبی (ton) : 1

  هر پالت شامل 40 پاکت کاغذی 25 کیلویی

 • اکسید آلومینیوم سفید کره جنوبی (DWA)

  اکسید آلومینیوم سفید کره جنوبی (DWA)

  • شکل دانه : زاویه دار
  • دانه بندی موجود (مش) : 220 - 16
  • وزن مخصوص (g/cm3) : 3.96
  • چگالی ظاهری (g/cm3) : -
  • سختی (kN/mm2) : 2100
  • دمای ذوب (C°) : -
  • درجه خلوص (%) : > 99.6
  • پاکت کاغذی (kg) : 25
  • پالت چوبی (ton) : 1

  هر پالت شامل 40 پاکت کاغذی 25 کیلویی

آژمان پودر آریا