استاندارد برای دانه ­بندی

سه استاندارد برای دانه ­بندی ساینده ­ها عبارت است از:

FEPA (Federation European of Producers Abrasives)

ANSI (American National Standard Institute)

(JIS (Japanese Industrial Standard

 


PrintFriendly