آلومینای متخلخل یک مولد برق

  • 1014 بازدید
  • مدت زمان مطالعه 3 دقیقه

آلومینای متخلخل یک مولد برق

این مقاله، به بیان این مطلب می پردازد که خیس شدن و تبخیر آب خالص از یک بلوک کوچک از آلومینای متخلخل، یک جریان الکتریکی را در جهت تعرق آب تولید می کند. جریان القا شده در آلومینای میکرومتخلخل با انتقال آب و انبوه یونهایی که در نزدیکی سطح بار منفی خلل و فرج آلومینا جمع شده اند، مرتبط است. بدون هیچ گونه پیش تصفیه یا ماده افزودنی، به محض اینکه تبخیر آغاز می شود، یک قطعه آلومینای 3× 3 سانتی متر مربع می تواند ولتاژ مدار بازی را تا 0/27 ولت ایجاد کند. طرح تولید برقی که در اینجا پیشنهاد می کنیم ساده، تمیز و چند منظوره است و به دلیل اینکه تنها برمبنای خاصیت مویینگی آب و برهم کنش کولنی آلومینا – آب بدون نیاز به گرما یا نور عمل می کند، میتواند در هر مکانی مورد استفاده قرار گیرد. حرکت آب به خلل و فرج آلومینای میکرو متخلخل باعث تولید الکتریسیته می شود. آلومینای میکرو متخلخل بسیار هیدروفیل (آبدوست) است و دارای خلل و فرج متعدد با سطح ویژه بزرگ است که منجر به جریان یافتن سریع آب و تشکیل حامل های نزدیک به سطح می گردد. جریان آب مبتنی بر نفوذ در غشای آلومینای متخلخل ، در شرایط محیطی می تواند ولتاژ پایدار تا 0/27 ولت تولید کند.
 نتایج نشان می‌دهد که مقدار نیروی تولیدی را می‌توان با افزایش دمای آب افزایش داد. اهمیت این کار در این است که آلومینای متخلخل نه تنها یک مولد برق در مقیاس کوچک ، ارزان و کارآمد ارائه می‌کند، بلکه راه جدیدی را برای تولید انرژی از طریق تعرق آب معرفی می‌کند که در هر مکان و زمان امکان‌پذیر است. تولید انرژی آبی (انرژی هیدروالکتریک) سنتی یکی از پایدارترین منابع انرژی است. با این وجود، اثرات زیست محیطی محلی سدها و مخازن برق آبی جدی است و نیروی برق آبی به توربین ها و ژنراتورهای پرهزینه نیاز دارد. به دلیل اینکه این تاسیسات از انرژی پتانسیل گرانشی حجم عظیمی از آب در حال ریزش استفاده می کنند، این نوع تولید انرژی هیدروالکتریکی برای تولید انرژی در مقیاس کوچک مناسب نیست.

 

برچسب‌ها:
دیدگاه شما

آژمان پودر آریا