افزایش تولید پودر آلومینا در جهان

  • 727 بازدید
  • مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
  • 22 شهریور ماه 1400

افزایش تولید پودر آلومینا در جهان

میزان تولید پودر آلومینا در جهان در ماه جولای 2019، 11 میلیون و 373 هزار تن برآورد شده که نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» ، تولید پودر اکسید آلومینیوم در جهان در ماه جولای 2019، 11 میلیون و 373 هزار تن برآورد شد که نسبت به ماه پیش از آن که میزان تولیدات 10 میلیون و 957 هزار تن بود، شاهد روند افزایش 416 هزار تنی تولید پودر آلومینا در جهان بودیم و این میزان تولید آلومینا در ماه جولای، بیشترین مقدار تولید از ابتدای سال 2019 را نشان می‌دهد.
کل تولیدات پودر آلومینیوم اکسید (Al2O3) آفریقا و آسیا (به‌ جز چین) در ماه جولای، به 867 هزار تن رسید که نسبت به ماه های گذشته افزایش تولید داشته است.
همچین، کشور چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینا در جهان است، در ماه ژوئن، پنج میلیون و 911 هزار تن آلومینیوم اکسید تولید کرد که تولیدات این کشور در ماه جولای 197 هزار تن افزایش یافت و به 6 میلیون و 108 هزار تن رسید.
در ماه جولای میزان تولید پودر آلومینا در آمریکای شمالی، به 264 هزار تن رسید که نسبت به ماه ژوئن که تولیدات پودر آلومینای این منطقه، 238 هزار تن بود، شاهد افزایش 11 درصدی میزان تولید هستیم، همچنین، میزان تولید پودر آلومینا در آمریکای جنوبی، در ماه ژوئن، 922 هزار تن بود که در ماه جولای تولیدات این منطقه، 7 درصد رشد یافت و به 991 هزار تن رسید. در مجموع، میزان تولید پودر آلومینای قاره آمریکا در ماه جولای به یک میلیون و 255 هزار تن افزایش یافت.
همچنین، در ماه جولای، اروپای غربی 489 هزار تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با ماه گذشته، تغییری در میزان تولیدات این منطقه شاهد نبوده‌ایم و اروپای شرقی و مرکزی، در ماه ژوئن، 361 هزار تن تولید داشت که در ماه جولای، میزان تولیدت این منطقه، 2 درصد رشد داشت و به 369 هزار تن افزایش یافت. در مجموع، تولیدات پودر اکسید آلومینیوم در اروپا، در ماه ژوئن 851 هزار تن بود که میزان تولیدات در ماه جولای و رشد داشت و به 858 هزار تن رسید.
اقیانوسیه که دومین منطقه‌ای است که بیشترین میزان تولیدات پودر آلومینا را در جهان دارد، میزان تولیدات آن در ماه جولای به یک میلیون و 742 هزار تن رسید. به این ترتیب، تولیدات این قاره 6 درصد یا معادل 91 هزار تن رشد داشته است.

 

 

برچسب‌ها:
دیدگاه شما

آژمان پودر آریا